090.490.7252Tình trạng người gầy, không bia rượu mà vẫn bị gan nhiễm mỡ khá phổ biến.

Xuất bản trong Kiến thức