090.490.7252


Ngày 29/6/2014 vừa qua, Roselle Việt Nam đã có buổi tiệc ấm cúng đón mừng Công ty bước sang tuổi thứ 3.
Trong quá trình phát triển không ngừng, mỗi thành viên của gia đình Roselle Việt Nam cùng nhau chia sẻ các chuẩn mực văn hóa:
Tôi đã đến với gia đình Roselle Việt Nam như thế nào?
Roselle đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi như thế đó?
Mối nhân duyên với Roselle
Nắng hoa cải lại về bên sắc đông Hà Nội.
Cảm ơn gia đình Roselle của tôi!
Lao động hăng say và tình yêu với cây Hibiscus. 
 Mùa Hồng hoa nở rộ.
Hồng hoa đã chứng minh với cuộc đời về sức sống mãnh liệt và những hiến dâng nhiều vô kể của mình.
Trang 1 / 2